Title Image

fve-landing-page

špičková technologie překonávající konkurenční metody

Inspekce střech před montáží FVE

  • inspekce ploché střechy před instalací kotvících prvků FVE
  • přesná lokalizace vlhkých míst v izolační vrstvě
  • pasportizace všech střešních prvků
  • rychlá a efektivní inspekce
  • u některých konstrukcí FVE možná i následná inspekce

Výstupy inspekce před instalací FVE

  • výkresová dokumentace s vyznačením poruch  (digitální i tištěné)
  • pasportizace všech prvků na střeše
  • přesný 3D model pláště budovy
  • všechna data  dostupná ve formě zabezpečené webová aplikace a aplikace pro mobilní zařízení

Ukázka výstupů detekce zatékání

Ukázka z webové aplikace. Ortoplán střechy s vyznačenými prvky (pasportizace) a vyznačenými plochami vlhké izolace

Ukázka z webové aplikace. Ortoplán střechy (termogram) s vyznačenými prvky (pasportizace) a vyznačenými plochami vlhké izolace