Title Image

Vizuální letecké kontroly a inspekce

Vizuální letecké kontroly a inspekce

  • bezpečná a rychlá inspekce v exteriéru a interiéru staveb a technologií pomocí dronů a dalších
    robotických zařízení
  • bez nutnosti omezit / zastavit provoz v kontrolovaných provozech
  • bez nutnosti pohybu pracovníků ve výškách
  • násobně rychlejší než jiné způsoby kontroly
  • kontrola ocelových konstrukcí střech, zúžených podkrovních prostor

Použití speciálního antikolizního dronu

Specializovaný antikolizní dron provádí sběr dat pro vizuální kontroly v obtížně přístupných, či zcela nepřístupných místech. Konstrukce dronu umožňuje jeho použití v produktovodech, ve vzduchotechnických rozvodech, šachtách, studnách či štolách se světlostí větší než 40 cm. Výborné výsledky jsou dosahovány například při kontrolách stavu střešních příhradových konstrukcí (skladové a montážní haly, výrobní objekty, obchodní centra).

Ukázka realizace

popis obrázku

popis obrázku