Title Image

Detekce zatékání do plochých střech

špičková technologie překonávající konkurenční metody

DETEKCE ZATÉKÁNÍ DO PLOCHÝCH STŘECH

  • využívá letecké termodiagnostiky (termokamer) a dat z dalších robotických systémů
  • ročně zkontrolujeme cca 2.000.000 m2 plochých střech
  • 100% průkaznost detekovaných poruch a jejich kategorizace 
  • rychlý, efektivní a bezpečný sběr dat
  • obvykle současně s kontrolou střechy dodáváme pasport všech prvků na střeše a 3D model pláště celé budovy

Výstupy detekce zatékání do plochých střech

  • výkresová dokumentace s vyznačením poruch  (digitální i tištěné)
  • pasportizace všech prvků na střeše
  • přesný 3D model pláště budovy
  • všechna data  dostupná ve formě zabezpečené webová aplikace a aplikace pro mobilní zařízení

Ukázka výstupů detekce zatékání

Ukázka z webové aplikace. Ortoplán střechy s vyznačenými prvky (pasportizace) a vyznačenými plochami vlhké izolace

Ukázka z webové aplikace. Ortoplán střechy (termogram) s vyznačenými prvky (pasportizace) a vyznačenými plochami vlhké izolace