Title Image

Zemědělství, lesnictví

Zemědělství, lesnictví

Zemědělství se dlouhodobě potýká k extrémním nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě i v managementu. Využitím technologií nejen chráníte své know-how a informace o vývoji farmy či podniku, ale také zvyšujete efektivitu výroby, a tím profit podniku. Budoucnost zemědělství je v ucelených zemědělských systémech využívajících principy řízení vstupů do výroby na základě analýz aktuálních dat ( např. Precision farming).

 • Podklady pro „Precision farming“: mapy výnosových potenciálů a produkčních zón, vegetační mapy a aplikační mapy pro variabilní dávkování hnojení, monitoring aktuálního stavu porostů
 • Identifikace drenážních systémů a stanovení jejich funkčnosti
 • Dokumentace škod způsobených zvěří (dokumentační letecké foto a video)
 • Prevence škod způsobených na zvěři (lokalizace srnčat při sečení)
 • Mapování zemědělských pozemků a tvorba 3D modelu terénu (objemy, plochy, vzdálenost, sklonitost pozemků, erozní smyv)
 • Studie odtokových poměrů pro vodní hospodářství krajiny
 • Analýzy na digitálním modelů terénu: erozní smyv, půdní pokryv, stav porostů, sklonitostní poměry, hospodářské využití území, majetkoprávní vztahy
 • Lokalizace a dokumentace ekologických havárií (únik ropných látek, médií)
 • Dokumentace povodňových stavů (dokumentační foto a video)
 • Dokumentace vyhodnocování polních pokusů
 • Propagační foto, video, 3D vizualizace