Title Image

Vizuální 3D modely

3D modely stavby – digitální dvojče objektů a technologií

  • tvorba vizuálně dokonalých, detailních a přesných 3D modelů staveb a technologií
  • často nahrazuje chybějící stavebně technickou dokumentaci
  • využitelné pro projektování, údržbu, inspekce, informační systémy (BIM)
  • excelentní prostorová data pro prediktivní údržbu a řízené stárnutí staveb
  • výstupem jsou geoprostorová data ve formátu dle požadavků klienta, či ve forma aplikace pro web, mobilní zařízení či rozšířenou a virtuální realitu

3D modely jsou aplikovány ve stavebním oboru, ve strojírenství, pro dokumentování a  archivování historických objektů a předmětů.

Ukázka výstupů detekce zatékání