Title Image

Památková péče

Památková péče

Precizní vizuální i technickou dokumentací historických objektů i předmětů se prodlužuje jejich životnost a uchováva se historická hodnota pro příští generace. V přídadě havárií lze na základě dokumentace provést úspěšné rekonstrukce objektů či renovace předmětů. Technologie zvyšují atraktivitu objektů pro návštěvníky a umožňují efektivní správu a údržbu.

  • Fotografická dokumentace a video
  • 3D dokumentace skutečného stavu staveb a objektů (​fotogrametrie a laserové skenování): přesný a vizuálně dokonalý 3D model budov či objektů
  • Digitalizace staveb a objektů pro informační systémy za účelem vedení digitální údržby
  • Vizuální kontroly a inspekce nedostupných prostor antikolizním dronem
  • Prevence a zjištění havarijních stavů termodiagnostikou
  • Prezentace památek: 3D modely prezentované metodou virtuální, či augmentované (rozšířené) reality.