Title Image

Logistické areály

Logistické areály

Pasportizace, detekce zatékání do plochých střech a tvorba 3D digitálních dvojčat. Dodáváme podklady pro údržbu a správu majetku, stejně jako pro propagaci vašich nemovitostí potencionálním zákazníkům.

  • dokonalá vzdálená kontrola stavby – přístupná za heslem online
  • velmi přesné měření vzdáleností, ploch úhlů, objemů (volumetrické kalkulace)
  • kontrola postupu stavby, včetně kontroly proti výkresové dokumentaci
  • podklad pro reklamace a následnou údržbu
  • bude základem detailního BIM pro areál a jednotlivé stavby
  • typický postup je, že v pátek odpoledne dokumentujeme stavbu a v pondělí máte přístupný dokonalý
    a přesný model (digitální dvojče) online v zabezpečené aplikaci