Title Image

Průmyslové areály

Průmyslové areály

Prevence havarijních stavů. Podpora proaktivní údržby a redukce nákladů na opravy. Zvýšená ochrana a bezpečnost při práci.

  • Inspekce nepřístupných prostor: plošiny, jeřáby, technologické lávky a schodiště, krovy a ostatní střešní prvky
  • Dokumentace skutečného stavu: 3D modely objektů a předmětů, staveb, technologií
  • Prediktivní údržba: Detekce zatékání do plochých střech, lokalizace tepelných mostů, detekce poruch betonových staveb, detekce úniků ropných látek a médií
  • 3D modely pro BIM
  • Pasportizace staveb a areálů