Title Image

Facility management

Facility management

Široké spektrum možností oblasti Facility managementu. Digitalizace budov, areálů či objektů umožňuje při využití moderních metod detekce závad umožňuje rychlá a správné rozhodování. Přesné vstupy umožňují pracovat pomocí „prediktivní údržby“, a snižovat náklady na provoz.

  • Vizuální inspekce a revize: jeřábové dráhy, technologické mosty, střešní konstrukce
  • Dokumentace skutečného stavu: 3D modelování objektů, staveb, technologií
  • Pasportizace areálů a budov
  • Předcházení havarijním stavům: Inspekce zatékání do plochých střech,  termoinspekce budov – lokalizace tepelných mostů, detekce poruch betonových staveb, lokalizace úniků ropných látek a médií
  • Prohlídky nepřístupných prostor jejich vizualizace
  • Virtuální prohlídky
  • 3D modely pro BIM (studie proveditelnosti, implementace)