Title Image

3D modely pro informační systémy a BIM

3D modely pro informační systémy a BIM

● tvorbou pasportů také naplňujete právní požadavky dané legislativou (pasporty komunikací, dopravního
značení, zeleně, veřejného osvětlení, městských mobiliářů..)
● výstupy poskytujeme ve formě webové a mobilní aplikace (uzpůsobitelné potřebám zákazníků), ale také
jako digitální a tištěné podklady

BIM – ukázka výstupů